Değişkenler, uygulamada kullanılan verileri birbirinden ayırmak için kullanılan isimdir.

Her veriye verilecek ayrı bir isim ile değişkenlerin birbirine karışması önlenir. Küçük bir örnek vermek gerekirse, bir ortamda bulunan insanların adlarının aynı olduğunu düşünürsek ve bunlardan birine seslendiğimizde büyük bir karmaşıklık olacaktır. Bu durumda insanları takma adlarıyla çağırmak gerekirdi.

Ancak aynı veri tipiyle kaydedilmiş çok sayıda parametre adı, Java’nın hata vermesine yol açar. Örneğin tamsayı tipinde kaydedilmiş aynı isimde iki parametre hatadır ve programımız çalışmayacaktır. Java derleyicileri tarafından bakacak olursak, parametrelere verilen isimlerin anlamlı olması ve uzun kısa olması bir şey ifade etmez. Ancak gerçek şu ki , bir parametreye verilecek ismin tutacağı verinin amacına göre anlamlı olması iyi bir programlama alışkanlığıdır. Yani parametrenin temsil ettiği veriyi makul isimlendirmek onu basit ve anlaşılır yapar. Değişken isimlendirmek önemli bir ayrıntıdır.

Değişkenlere daha teknik açıdan bakarsak, hafızada belli bir veri tipine ait değerlerin girilebildiği ve tutulabildiği bir adrestir. Bir değişkene herhangi bir değer atanabilir, atanmış olan değer okunabilir ve bu değer güncellenerek istenildiği zaman yenisiyle değiştirilebilir.

Author

13 Comments

  1. Zeki Taner Doğan Reply

    Sitenizin Güzelliklerine Güzellik Katmaya Devam Ediyorsunuz Tebrik Ederim.

Write A Comment