Java- Değişken Tanımlama

Java’da değişken tanımlama; veri_tipi değişken_adı şeklindedir. İlk olarak veri tipi tanımlanır ve sonra değişkene verilen ad belirtilir. Ayrıca değişken_adı ayrı iki kelime olarak tanımlanamaz birleşik yazılmalıdır.

Değişken adları harflerden oluşabilir ama tamamıyla rakamlardan oluşamaz. Değişken adlarının ilk karakteri rakam olmazsa harf ile rakam içerebilir. Değişkene isim verirken büyük küçük harf kullanabilmeniz mümkün, fakat alt tire (_)den başka sembol kullanamazsınız. Yazılan kodun bitimine noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Bu makalemde sizlere değişken tanımlamayı kısaca anlatmış oldum diğer makalemde ise veri tiplerinin anlatmaya başlayacağım.

 

 

Java- Değişken(Parametre) Nedir ?

Değişkenler, uygulamada kullanılan verileri birbirinden ayırmak için kullanılan isimdir.

Her veriye verilecek ayrı bir isim ile değişkenlerin birbirine karışması önlenir. Küçük bir örnek vermek gerekirse, bir ortamda bulunan insanların adlarının aynı olduğunu düşünürsek ve bunlardan birine seslendiğimizde büyük bir karmaşıklık olacaktır. Bu durumda insanları takma adlarıyla çağırmak gerekirdi.

Ancak aynı veri tipiyle kaydedilmiş çok sayıda parametre adı, Java’nın hata vermesine yol açar. Örneğin tamsayı tipinde kaydedilmiş aynı isimde iki parametre hatadır ve programımız çalışmayacaktır. Java derleyicileri tarafından bakacak olursak, parametrelere verilen isimlerin anlamlı olması ve uzun kısa olması bir şey ifade etmez. Ancak gerçek şu ki , bir parametreye verilecek ismin tutacağı verinin amacına göre anlamlı olması iyi bir programlama alışkanlığıdır. Yani parametrenin temsil ettiği veriyi makul isimlendirmek onu basit ve anlaşılır yapar. Değişken isimlendirmek önemli bir ayrıntıdır.

Değişkenlere daha teknik açıdan bakarsak, hafızada belli bir veri tipine ait değerlerin girilebildiği ve tutulabildiği bir adrestir. Bir değişkene herhangi bir değer atanabilir, atanmış olan değer okunabilir ve bu değer güncellenerek istenildiği zaman yenisiyle değiştirilebilir.

Temel Veri Tipleri

Java programlama dilinde her veri tipi bir sınıf olarak değerlendirilir.
Java’da verileri kendi arasında ayrı gruplara ayırırız.

Rakamsal verilerle işlem yapabilmek için sayısal veri tipleri kullanılır.Sayısal tipler de kendi arasında iki gruba ayrılır: kesirli ve tamsayı tipleri.Karakterlerle işlem yapmak içinse metinsel veri tipleri kullanılır.Veri tiplerinin ayrılmasındaki neden işlem türlerinin farklı olmasıdır.
Sayısal veri türleri işlemleriyle matematiksel işlemler yapılabilir.Metinsel veri türleri işlemleriyle verilerin birleştirilmesi yapılabilir.Bu yüzden programımızda veri sınıflandırılmasına uyarak verileri kendi tipine göre ayrılmış veri tipleri üzerinde işleme alacağız. Almazsak zaten java bize hata verecektir.

Veri tiplerinin sınıflandırılması :
1)Kesirli sayılar tipi
2)Tamsayı tipi
3)Metinler tipi
4)Mantıksal (true,false) tip

Belirttiğim her bir veri tipinin hafızada kapladığı bir yer büyüklüğü vardır ve bu büyüklük byte cinsindendir.

Java’da veri tiplerinin gruplandırılmasının bir diğer sebebi de her veri tipinin hafızadaki işlem alanı büyüklüğünün farklı olmasıdır.Örneğin tek karakter veri tutan değişkenler hafızada 2 byte yer tutarken sayısal bir veri tutan değişken daha büyük bir yer kaplamaktadır. Ayrıca bu veri tiplerinin ayrı ve detaylı olması da hafızanın verimli kullanılmasına oldukça büyük bir katkı sağlar.

Java İlk Ders

Merhaba,

Bu dersimizde öncelikle sizlere kısaca java nedir ve neden java sorularını cevaplayıp gerekli araçların kurulumunu anlatıp ilk java uygulamamız olan “Hello World” uygulamasını beraber yapacağız.

Java Nedir?
“Bir kere yaz her yerde kullan” sloganı ile karşımıza gelen bu teknoloji SUN bilgisayar şirketinin televizyonlar, fırınlar, buzdolapları ve buna benzer aletlerin birbirleriyle haberleşmesini sağlamayı amaçlayan bir proje olarak başlatıldı. SUN firması Java dili projesini iptal edecekti. Ancak Java’nın web ortamları hazırlamada bir potansiyeli vardı. Bunu gören SUN firması Java’yı tanıttı. Proje ilgiyle karşılandı.

 

Java, C++ diline oranla öğrenilmesi çok daha kolay bir dildi. SUN firması, kullanmak isteyen herkese Java’yı ücretsiz olarak sundu. 1996-97 yıllarında hemen hemen tüm dünyada temel bilgisayar dili olarak öğretilmeye başlandı.

En baştaki sloganda demek istediğim Linux’ta yaz Windows ve MacOS’ta kullan veya tam tersi. Nerede yazıldığının önemi yok. Herhangi bir yerde yazıp diğer tüm sistemlerde kullanabilirsiniz.

Neden Java?
Java, açık kaynak olması nedeniyle tercih nedeni olmuştur. Ve yazılımı bir platformda yazıp diğer platformlarda çalıştırmalarını sağlar. Resimleri üç boyutlu olarak görüntülemenizi sağlar.

Gerekli Araçların Kurulumu

İlk olarak bu adrese girip Java SE Development Kit 7u51 yerindeki Accept License Agreement kutucuğunu işaretleyip platformlardan hangisine sahipseniz onu seçiniz.Ve inen dosyayı bilgisayarınıza kurunuz.
Şimdi sıra Eclipse’i kurmaya geldi.Bu  adrese girip Eclipse IDE for Java Developers’ın platformunuza uygun olanını indiriniz. Zip dosyası olarak inecektir. Dosyayı bilgisayarınızdaki istediğiniz yere çıkartıp programa giriş yapabilirsiniz.

İlk uygulamamız Hello World

Eclipse’i açıp File>New>JavaProject diyoruz. Project Name kısmına Hello World yazdım ben siz isterseniz projeye başka bir isim verebilirsiniz. Sonra da finish e tıklıyoruz.

JavaProject
Sonra resimdeclass

gösterdiğim kısımdan HelloWorld’e iki kez tıklıyoruz ve alt dizini olarak 2 dizin açılacak src ve Jre System Library[Java SE 1.7] isimli. Src olan dizi sağ tıklayıp New>Class diyerek sınıf oluşturuyoruz. Resimdesınıfisimlendirme gösterdiğim gibi Name kısmına class ismi veriyoruz.
Resimde olduğu gibi Which method stubs would you like to create bölümündeki public static void main kısmını işaretliyoruz ve finish diyoruz.

Resimdekihelloworld

gibi kodları yazıyoruz ve üst menüdeki run(resimde kırmızı yuvarlak sembolle işaretli yere tıklıyoruz) yerine tıklıyoruz.Programımız alt taraftaki console yerinde çalıştı ve System.out.println(“Hello World”) komutuyla yazdırmasını istediğimiz Hello World’ü yazdırdı.